SERWIS FINANSOWY - DORADZTWO FINANSOWE - BANKI ONLINE


more info

iBank24.pl

KREDYTY 

Umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się

Więcej... 


UBEzPIECZENIA

Umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu 

Więcej... 


INWESTYCJE

Jak oszczędzać i inwestować? Lokata bankowa,lokata strukturyzowana,fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje a może nieruchomości ? Jak widać sposobów jest wiele 

Więcej... 

WIADOMOŚCI FINANSOWE

INDEKSY GPW


KURSY WALUT